fbpx

5-р Анги

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Анги is currently closed

5-р ангийн хөтөлбөр нь цахим орчны мэдээллийн платформуудтай танилцаж, хэрэгцээт мэдээллүүдийг бие биедээ дамжуулах болон хадгалах тухай суралцана. Мөн кодчиллын суурь ойлголт, мэдлэгээ дараагийн төвшинд ахиулж, тооцоолон бодох сэтгэлгээний /computational thinking/ эхлэл тавигдаж, зөвхөн код бичих дээр бус асуудлыг системтэйгээр шийдвэрлэх, алгоритмчилахыг суралцана. Энэ ангид хүүхдүүд визуал кодчиллын хэлийг өндөр төвшинд хэрэглэн төсөл хэрэгжүүлж, өөрийн анхны дижитал шийдлийг гаргаж ирнэ.