fbpx

3-р Анги dummy

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Анги is currently closed

3-р ангийн хөтөлбөр нь сурагчдад тоон технологийн бүтэц /hardware/, түүн дээр ажиллах программуудыг /software/ танилцуулан ойлгуулна. Аливаа дижитал системтэй ажиллах эхний шат болох кодчиллын анхны мэдэгдэхүүнийг өгч, программын урсгал, шийдвэр гаргалт гэх мэт энгийн ойлголтыг тоглоомчилсон платформ ашиглан ойлгуулснаар сурагчид программ хэрхэн ажилладаг талаар ойлголттой болно. Бага ангийн сурагчдад тохиромжтой визуал программчлалын хэл ашиглан кодыг блокын төвшинд суралцаж, жижиг анимэйшн болон түүх зохиож сурна.