fbpx

Compiled болон Interpreted хэлний ялгаа

Compiled хэл

Compiled хэл нь ерөнхийдөө хөрвүүлэгддэг, тайлбарлагддаггүй програмчлалын хэл юм. Энэ нь программыг хөрвүүлсний дараа зорилтот машины зааварт тусгагдсан байдаг. Энэ машины кодыг хүн тайлах боломжгүй. Compiled хэлний төрлүүд – C, C++, C#, CLEO, COBOL гэх мэт.

Interpreted хэл

Interpreted хэл нь программыг машины зааварт хөрвүүлэхгүйгээр ерөнхийд нь тайлбарладаг програмчлалын хэл юм. Энэ нь зааврыг зорилтот машин шууд гүйцэтгэдэггүй, харин оронд нь өөр програм уншиж, гүйцэтгэдэг. Тайлбарласан хэлний хүрээ – JavaScript, Perl, Python, BASIC гэх мэт.  

Compiled болон Interpreted хэлний ялгаа хацгаая.

S.NO
Compiled language
Interpreted language

1.

Compiled хэл нь програмчлалын хэл бөгөөд хэрэгжилт нь interpreted биш харин compiler байдаг.

Interpreted хэл нь программыг машин хэлний заавар болгон хөрвүүлэхгүйгээр шууд, чөлөөтэйгээр зааварчилгааг гүйцэтгэдэг програмчлалын хэл юм.

2.

Энэ хэлээр програмыг compiled хийсэний дараа зорилтот машины зааварт илэрхийлдэг

Энэ хэл дээр байгаа үед зорилтот машин зааварчилгааг шууд гүйцэтгэдэггүй.

3.

Эх кодоос гүйцэтгэлд хүрэхийн тулд дор хаяж хоёр алхам шаардлагатай.

Эх кодоос гүйцэтгэл рүү шилжихэд ганцхан алхам л үлддэг.

4.

Compiled программууд interpreted  программаас илүү хурдан ажилладаг.

Interpreted програмуудыг програм ажиллаж байх үед өөрчилж болно.

5.

Compiled хэлний кодыг компьютерийн CPU шууд гүйцэтгэж болно.

Interpreted хэлээр бичсэн программыг хөрвүүлдэггүй, тайлбарладаг.

6.

Энэ хэл нь илүү сайн гүйцэтгэлийг өгдөг.

Энэ хэл нь харьцангуй удаан гүйцэтгэлтэй байдаг.

7.

Compiled хэлний жишээ – C, C++, C#, CLEO, COBOL гэх мэт

Interpreted хэлний жишээ – JavaScript, Perl, Python , BASIC гэх мэт

Leave a Reply