fbpx

Elemes Esensau

СИ хэл яагаад алдартай вэ?

Си програмчлалын хэл бол хамгийн эртний програмчлалын хэлнүүдийн нэг юм. Өнөөдөр таны хэрэглэж буй дэвшилтэт програмчлалын хэл бүр Си програмчлалын хэлнээс эхтэй. Энэ нь Си програмчлалын хэлийг алдартай байгаад хангалттай шалтгаан биш гэж үү?Код бичиж сурахаар төлөвлөж буй хүмүүст зориулсан хамгийн сайн програмчлалын хэл бол C хэл гэдгийг бид танд өөр хэд хэдэн шалтгааныг санал […]