fbpx

batzorig

Chat GPT тэй хийсэн ярилцлага

Сүүлийн үед Чат Жи Пи И маш их трендт болоод байгаатай холбогдуулан. Ярилцлага маягаар асуулт асууж хариулт авлаа. Ярилцах явцад түүний талаар болон хиймэл оюуны талаарх бодлуудыг нь асуусныг хүргэж байна. /*! elementor – v3.12.2 – 23-04-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} /*! elementor – v3.12.2 – 23-04-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading […]

Функциональ програмчлал ба объект хандалтат програмчлал

C, FORTRAN, Pascall зэрэг уламжлалт програмчлалын хэл нь процедурын програмчлал дээр суурилдаг. Энэхүү програмчлалын парадигм нь процедурын дуудлагуудыг ашигладаг бөгөөд процедур бүр (жишээ нь: функц эсвэл дэд программ) нь дагаж мөрдөх тооцооллын багц юм. Энэ нь хүртээмжтэй бөгөөд ойлгоход хялбар боловч код уртасч эсвэл илүү төвөгтэй болох үед нэг функцэд өөрчлөлт оруулах нь эргээд хайхад […]

Монгол дахь Ай Ти салбарын мэргэжлүүд.

Сүүлийн үед Хүүхдүүд Ай тигийн мэргэжлийг маш ихээр сонгох болсон. Гэхдээ дотор нь яг ямар ямар салбарууд байдаг вэ? Яг аль мэргэжил нь илүү өөрт нь тохиромжтой талаар сайн мэддэггүй. Мөн ихэнх хүүхдүүд надаас мэргэжил сонголтын талаар асуухдаа аль мэргэжил нь хамгийн эрэлт ихтэй вэ гэж асуудаг. Миний бодлоор бол Ай тигийн салбарын бүх мэргэжлүүд […]

Хоёртын хайлт

Хоёртын хайлт нь өгөгдлийн бүтцийг ашиглан энгийн хайх аргаас илүү хурдан хайх арга юм. Бид өгөгдлийг тодорхой шинж чанар, зүй тогтол, дарааллын дагуу бүтэцлэх нь Зарим нэг үйлдлүүдийг хийхгүй байж болох давуу талыг үүсгэдэг. Үүний нэг жишээ нь хоёртын хайлтын алгоритм юм. Хоёртын хайлтыг зөвхөн ямарваа нэгэн шинж тэмдгээр өсөхөөр эсвэл буурахаар эрэмбэлсэн Өгөгдөл дээр […]

эрэмбэлэх алгоритм (sort algorithm)

/*! elementor – v3.12.1 – 02-04-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Программ бичиж байх үед өгөгдлийг ямар нэгэн шалгуураар эрэмбэлэх хэрэгцээ маш их гардаг. Иймээс ч эрэмбэлэх алгоритмууд одоог хүртэл шинэчлэгдэн хөгжсөөр иржээ. /*! elementor – v3.12.1 – 02-04-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Сонгон эрэмбэлэх арга Элемэнтийн олонлогоос хамгийн бага/их […]