fbpx

Day: June 16, 2024

Электроникийн дамжуулагч материалын үүрэг

Дамжуулагч материал гэж юу вэ, тэдгээрийг юунд ашигладаг вэ? Дамжуулагч нь цахилгаан гүйдлийг эсэргүүцэхгүйгээр дамжуулдаг материал гэж тодорхойлогддог. Valence Bond-н онолын дагуу бага энергитэй валентын зурвас ба өндөр энерги дамжуулах зурвас нь дамжуулагч дээр давхцах ёстой. Бага энергитэй валентын зурвас ба өндөр энерги дамжуулах зурвасын хооронд хориотой энергийн зай (Жишээ нь = 0) байх ёсгүй. […]