fbpx

Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухааны нээлтүүд эрчимтэй гарж байгааг бид өдөр тутамдаа харж, мэдэрч байна. Тэгвэл тухайн хиймэл оюун ухаант машинуудыг бүтээхэд ямар технологиудыг ашигладагийг товчхон танилцацгаая.

Machine Learning (ML): ML нь нэгд нэгэнгүй программчлагдах шаардлагагүйгээр тодорхой даалгавруудад шаардлагатай гүйцэтгэлээ өөрөө сайжруулаад явах боломжийг олгох алгоритм болон статистик загваруудыг ашигладаг хиймэл оюун ухааны дэд хэсэг юм.

Deep Learning: DL нь үетэй үетэй мэдрэлийн сүлжээг бүрдүүлдэг ML-ийн онцгой нэг дэд салбар юм. Энэ нь ихэвчлэн зураг, дуу танилт, видео тоглоомонд түгээмэл ашиглагддаг.

Natural Language Processing (NLP): NLP нь natural language-г ашиглан хүн ба компьютерийн хоорондох хамаарал дээр илүү төвлөрөн ажилладаг. Яг л хүнтэй төстэй байдлаар текс боловсруулах буюу орчуулагч болон чатбот зэрэг аппликэйшнүүдэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ба энэ нь тухайн машин текстийг бүрэн ойлгоход ашиглагддаг байна.

Computer Vision: Энэхүү салбар нь визуал өгөгдөл дээр суурилан шийдвэр гаргахад машиныг сургах юм. Автомат тээврийн хэрэгслүүд, нүүр, бичлэг, зураг танилт зэрэгт ашигладаг байна.

Speech Recognition: Аливаа машиныг тухайн үед яригдаж буй хэлийг ойлгох, тайлбарлах чадвартай болгох боломжийг бүрдүүлдэг технологи юм. Энэ нь гүйлгээ хийдэг үйлчилгээ, дуугаар удирддаг төхөөрөмжүүд, виртуал туслахуудад ашиглагддаг байна.

Expert Systems: Энэ нь тодорхой салбарын мэргэжилтнүүдийн шийдвэр гаргах ур чадварыг орлуулахад ашиглагддаг компьютерийн систем юм. Аливаа асуудлуудыг шийдэхэд хүний бий болгодог мэдлэгүүд дээр тулгуурлан ажилладаг хөдөлгүүр гэж ойлгож болох нь.

Reinforcement Learning: Аливаа хүрээлэн буй орчинтой нийцэж асуудал шийдэхэд ашиглагддаг машин сургалтын нэг төрөл болдог байна.

Robotics: Хиймэл оюун ухаан нь ихэвчлэн аливаа ажлуудыг автоматжуулах, шийдвэр гаргах, орчноо танин мэдэхэд тусладаг роботикс системтэй нэгдэн ажилладаг.

Genetic Algorithms: Хүнд асуудлуудыг шийдэх шийдлийг олохын тулд хувьсал болсон зарчмуудыг ашигладаг алгоритмуудыг хэлнэ.

AI Chips and Hardware: Tensor processing units (TPUs) болон graphics processing units (GPUs) зэрэг тусгай техник хангамжуудыг ихэвчлэн шийдэхэд хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдэхэд хиймэл оюун ухааныг илүү үр ашигтай ажиллахад тусладаг байх нь.

Internet of Things (IoT): IoT болон AI-ийн нэгдэл нь хоорондоо холбогдсон төхөөрөмжүүдээс өгөгдлийг шинжлэх болон холбох боломжийг олгодог байна.

Leave a Reply