fbpx

заах арга

STEAM заах аргачлал гэж юу вэ?

STEAM нь Science, Technology, Engineering, the Arts болон Mathematics гэсэн тусдаа бие даасан байдлаар заагддаг хичээлүүдийн нийлэмж гэж ойлгож болно.