fbpx

turtle.forward(100) уг код нь үзэгийг урагшаа 100 пксл зайд явуулна./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./