fbpx

turtle.backward(100) уг код нь үзгийг арагшаа 100 градус эргүүлнэ.