fbpx

turlte.left(30) код нь үзэгийг зүүн тийш эргүүлнэ./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./