fbpx

Асуулт

Хувьсагчид нэр өгөхдөө коммандын нэрстэй адилханаар нэрлэж болох уу?

Хувьсагчийн нэрийг тоогоор эхлүүлж болох уу?

myVariableName = “The value of the variable” хувьсагчийг дараах синтаксаар үүсгэх нь зөв үү?

variableInt = “3” дараах хувьсагч нь integer буюу int өгөдлийн төрөл мөн үү?

variableString = “Integer” дараах хувьсагч string өгөгдлийн төрөл мөн үү?