fbpx

Асуулт

Turtle модуль нь ямар зориулалттай модуль вэ?

import turtle гэсэн мөр кодыг бичихгүйгээр turtle модулийг ашиглаж болно./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

turtle.forward(100) уг код нь үзэгийг урагшаа 100 пксл зайд явуулна./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

turtle.right(90) уг код нь үзгийг зүүн тийш 90 градус эргүүлнэ./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

turtle.backward(100) уг код нь үзгийг арагшаа 100 градус эргүүлнэ.