fbpx

Turtle модулийг ашиглаж зураг зурдаг код бичих 2-р хэсэг