fbpx

Turtle модулийг ашиглаж зураг зурдаг код бичих 1-р хэсэг