fbpx

16-Р хичээл гэх мэт тухайн оруулах гэж байгаа хичээлийн нэрийг оруулна.