fbpx

Тоон давталт For loop

Нөхцөлт давталтаас ялгаатай нь бид яг хэдэн удаа давтах ёстойгоо мэдэж байх үед хэрэглэнэ. Жишээлбэл манай Стив эхний эргэлт хүртэл 3 сэлүүрдэх ёстой гэдгийг бид мэдэж байгаа учир тоон давтал хэрэглэх боломжтой байна.

Тоон давталт 3 удаа давтах