fbpx

Пайтон кодчлолын хэл: Нөхцөл шалгалт, шийдвэр гаргалт