fbpx

Day: September 21, 2023

Электроникийн тухай : Мэдэхэд илүүдэхгүй. . .

Электроник нь баялаг, өргөн уудам түүхтэй. Энэ нь анх 20-р зууны эхэн үед өндөр хүчдэлийн хувьсах гүйдлийг тогтмол гүйдэл (DC) болгон хувиргадаг шулуутгагчийн төрөл болох Peter Cooper Hewit-ийн мөнгөн ус-нуман хавхлагыг нэвтрүүлснээр гарч ирсэн. Эдгээрийг цахилгаан төмөр зам, үйлдвэрийн мотор, өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулагч, радио дамжуулагч зэрэг хэрэглээнд ашигласан. Үнэн хэрэгтээ 1940-өөд оны […]