fbpx

Day: September 10, 2023

Сэргээгдэх эрчим хүч гэж юу вэ?

Сэргээгдэх эрчим хүч нь эрчим хүчний зардлыг бууруулж, илүү цэвэр, ногоон ирээдүйн амлалтаа биелүүлж буй эрчимтэй хөгжиж буй инновац юм. Дэлхий даяар, Европоос Америк хүртэл нар, салхины эрчим хүч эрчим хүчийг алдагдуулахгүйгээр үндэсний цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнд аажмаар нэвтэрч эхэлснээр дээд амжилтыг эвдэж байна. Энэ нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүд эрчим хүчний салбар дахь […]